ACTIVITATS


QUÈ ÉS L'EQUINOTERÀPIA O TERÀPIA ASSISTIDA PER CAVALLS?

“És una teràpia complementària a les ja existents que utilitza al cavall com a mitjancer per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, problemes de salut mental i/o problemes d'adaptació social”.

Com la definició és molt àmpla es va decidir crear una subdivisió en el Congrés Internacional d'Equitació Terapèutica de Toronto (Canadà) 1988 i va ser aprovada posteriorment a nivell internacional per la FRDI (Federation of Riding for the Disabled International) amb seu a Bèlgica:

L'hipoteràpia

Va dirigida a aquelles persones que per la seua greu discapacitat física i/o cognitiva no poden exercir pràcticament cap acció sobre el cavall. L'abordatge terapèutic es fa des d'una perspectiva principalment rehabilitadora i educativa. Una particularitat de l'Hipoteràpia és que es treballa majoritàriament al pas i sense cadira perquè el genet puga beneficiar-se dels 3 principis de l'equinoteràpia dels que parlaré a continuació.


L'Equitació Terapèutica


Va dirigida a persones que poden exercir alguna acció sobre el cavall, ja siga en el moment de la higiene, en el de preparació del material o en l'acte mateix de muntar a cavall. A esta modalitat d'equinoteràpia s'unix l'objectiu terapèutic a l'ensenyança d'habilitats d'equitació. L'usuari aprén a utilitzar els senyals específics de l'equitació (ajudes) per a convertir-se en un genet actiu. L'usuari maneja al seu cavall per la pista i muntada amb cadira o sense (en les activitats de volteig). El cavall treballa al pas, al trot i al galop segons l'avanç de l'usuari.


L'Equitació Adaptada


Està dirigida a aquelles persones que practiquen l'equitació com una opció lúdica i/o esportiva però que per la seua discapacitat precisen adaptacions per a accedir al cavall: rampes, podiums, muntadors o per a muntar: cascos, ramals, cadires i estreps adaptats.


L'Equinoteràpia Social


L'Equinoteràpia Social va dirigida a aquelles persones que es troben en situació de conflicte la qual els genera problemes d'adaptació social. Encara que el terme no estiga encunyat per la FRDI s'està estenent el seu ús.

ELS TRES PRINCIPIS BÀSICS DE L'EQUINOTERÀPIA

Per a entendre un poc més l'Equinoteràpia és necessari parlar de què té el cavall que no tinga un altre animal. El cavall ens oferix tres característiques que són la base de l'Equinoteràpia:

a) La transmissió de la calor corporal del cos del cavall al genet.

La calor corporal del cavall és de 38ºC i una vegada exercitat pot arribar a aconseguir 38,8ªC. Com el cos del cavall genera més calor que el del ser humà podem beneficiar-nos d'ell com si fóra un instrument calorífic que ens ajuda a relaxar i distendre la musculatura espàstica (excessivament rígida).

b) La Transmissió d'impulsos rítmics

El cavall transmet a través del seu dors de 90-110 impulsos rítmics al cos del genet que estimulen reaccions d'equilibri i produïxen una agradable sensació pel seu efecte engrunsadora, la qual cosa contribuïx també al benestar psíquic i emocional del genet.

c) La transmissió d'un patró de locomoció semblant al de la marxa humana.

La biomecànica del pas del cavall és molt semblant a la del ser humà. Quan eleva els membres posteriors per davall del centre de gravetat, la gropa i el costat del dors en què el posterior està elevat descendixen ostensiblement. Açò succeïx de forma alterna al pas en 4 temps i al trot en 2. Este moviment es transmet a la pelvis del genet i és com “si caminarà assentat”.
Estos tres principis que es donen simultàniament mentres la persona munta són la diferència entre la teràpia assistida per cavalls i la teràpia assistida per altres animals, que aporten també múltiples beneficis però que no oferixen la particularitat de poder-nos muntar en ells. Així la combinació d'un cavall que transmeta adequadament els tres principis, un terapeuta format en Equinoteràpia, un entorn tranquil, temps, objectius terapèutics i una bona tasca de seguiment fan d'este tractament una ferramenta important en el camp de la discapacitat, els problemes emocionals i els problemes socials.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada